Konya'nın Çiçek Sepeti

Konya Çiçek Sepeti Konya'nın çiçek sepetinde neler var? Ülkemiz her şeyden önce bereketli toprakları, konumu sebebiyle tarih boyunca önemli bir noktada bulunması, denizleri, kuzey ülkelerini özellikle Rusya ve Rusya'dan ayrılan diğer cumhuriyetleri dünya ile buluşturan boğazları ile oldukça farklı bir terde bulunmaktadır. Bu özelliklerin pek çoğu da ülkemizin her bir kentine sinmiş durumdadır. Hemen her kentin kendine göre ayrı ve diğerlerinden ayrılan özellikleri sebebiyle tekil olduğu da aşikardır.


Konya'da bu özel ve emsalsiz kentlerin önde gelenlerindendir. Yukarıdaki özellikler ülkemizi bir çiçek sepeti gibi renkli ve göz kamaştırıcı kılmaktadır. Konya'da bu özelliklerin hemen hepsinden bir parça barındırmaktadır. Mevlana felsefesinin beşiği olan kent tıpkı diğer kentler gibi tarihi geçmişi boyunca farklı din ve inanışlara da ev sahipliği yapmıştır ve bu ev sahipliğinin doğal sonucu olarak mimarisinden tarihsel kalıntıları bünyesinde barındırmaktadır.

Bereketli topraklar dedik ülkemizin en düz kentlerinden biri olması, coğrafi konumu sebebiyle buğday tarımının en fazla yapıldığı bir kent olan Konya, Türkiye'nin buğday ambarı olarak bilinmektedir. Sosyal ve kültürel faaliyetlerin tarihsel zenginliği ile birleşmesi ile yine hem yaşayanlarına hem de ziyaretçilerine enfes tatlar sunan kent çiçek sepeti nin en nadide türü olarak göze çarpmaktadır. Konya'nın tarih hikayesi 20. asrın ilk çeyreğine kadar savaşlar, fetihler, uygarlıklar arasında el değiştirmesi şeklinde ilerlemiştir. Anadolu - Bağdat demiryolunun 1890'larda Konya'ya ulaşmasıyla kentteki hareketlilik ivme kazanmıştır.

Şehrin genel dokusu bu gelişmelere bağlı olarak değişmiş, 1912 yılından başlamak üzere modern mimari tarzında çatılı ve kargir binalar inşa edilmeye başlanmıştır. 1950'li yıllarla beraber şehirde yenilik hareketleri yeniden başlamış, şehrin sanayileşmesi ile bugünkü modern Konya'nın hazırlanmasına yardımcı olmuştur. Aradan geçen yıllar çiçek sepetinin bu nadide türünün kıymetini daha da artıran bu ve benzeri gelişme ve ilerlemelerle Konya'nın çehresini geçmişten koparmayarak gelişmesine ve değişmesine vesile olmuştur.