Konya'ya Çiçek Göndermek

Konya Çiçek Gönder Konya'ya çiçek göndermek için genel geçer bahanelere gerek yoktur. Her eylemin, yapılan her davranışın dayandığı belli başlı nedenler vardır ve bazen bunları açıklamak zorunluluğunu hissederiz. Açıklamak zorunluluğu ise üçüncü tekil şahıs konumundaki kişilerdir zira eylemi yapan ve bu eylemin muhatabı olan kişi için neyin, neden ve niçin yapıldığının önemi yoktur. Bu iki kişi o anın vermiş olduğu hazzın tadını çıkartmakla mükellef olduklarını bilmektedir. Konya tarihi geçmişin çok zengin olduğu ülkemiz toprakları üzerinde en eski çağlarda bile gözde olmuş yerleşim yerlerinden biridir. Şehir ile ilgili bir çok efsane farklı bakış açıları ile anlatılmaktadır.

Bunlardan biri de aynen şöyledir, bir zamanlar bu şehre Medüz adı verilen bir canavar dadanmıştır. Eski Yunan mitolojisinde en güçlü tanrı olarak bilinen Zeus'un oğlu Perse, canavarın başını keserek şehri kurtarır. Halk da, yapılan bu iyiliği karşılıksız bırakmak istemez ve Perse'in bir heykelini şehrin meydanına diker. Bundan sonra, şehrin ismi heykel şehri demek olan İkonium olur. Bu kadar eski çağlar da bile bahsi geçen kent bu geçmişin getirdiği izlerin hepsini üzerinde taşımaktadır.

Böyle bir kentte hemen her şey için bir gerekçe bulmak gereksizdir zira neresini incelerseniz birbiriyle hiç ilgisi olmayan ama kronolojik sırada birbirini izleyen pek çok olayın ve uygarlığın izleri neyin neden yapıldığı gibi soruları geçersiz kılmaktadır. Çiçek göndermek iki kişi arasındaki en özel zamanların ya da paylaşılmışlıkların beraberinde getirdiği güçlü ilişki sonucunda yapılan bir davranış şeklidir.

O gün hemen herkes tarafından kutlanılan bir gün değil ise bir arkadaşın, bir evladın, bir sevgilinin neden kendisi için özel birine çiçek gönderdiğini sorgularsak da bizi memnun etmeyecek ve tarihi geçmişi gibi ilgisiz gözüken içine girildikçe birbiriyle son derece ilintili başlıkların sıralanmasıyla cevabımızı almış oluruz.

Bunun gibi gerçekliklerin Konya için hemen konuda geçerli olduğunun altını sanırım neden kalın çizgilerle çizildiğini daha iyi algılayabilmekteyiz. Her şeyi bir kenara bırakacak olursak çiçek göndermek veya almak eylemi yapanı da muhatabını da mutlu eden bir davranıştır.